Sociale angststoornis

Sociale angststoornis komt vooral voor in situaties waarin sprake is van sociale interacties en beoordeling door anderen.
Mensen met sociale angst worden zich in deze situaties sterk bewust van hun eigen functioneren. Vaak ervaren zij angst om bekeken te worden, te blozen, te zweten, te trillen, te stotteren, kritiek te krijgen of verkeerde dingen te zeggen.
Zij hebben vaak een enorm laag beeld van hun eigen sociaal functioneren. Als gevolg hiervan gaan zij sociale situaties vermijden. Voorbeelden van moeilijke situaties zijn: spreken in het openbaar, naar een feestje gaan, een vergadering bijwonen, in een restaurant eten, een openbaar toilet gebruiken of nieuwe mensen ontmoeten.
Sommige mensen met sociale angst gebruiken alcohol of kalmeermiddelen om toch met moeilijke situaties om te kunnen gaan.
Meestal ontwikkelt sociale angst zich tijdens de kinderjaren. Stoornissen zoals bloos- , zweet- of trilfobie vallen ook onder de sociale angststoornis.