Dwangstoornis

Een andere benaming voor dwangstoornis is obsessief-compulsieve stoornis. Obsessies of dwanggedachten zijn steeds weer terugkomende aanhoudende gedachten, impulsen of beelden welke samengaan met veel spanning. Dus de cliënt raat van streek van gedachten en beelden die steeds terugkeren, zoals bijvoorbeeld de angst om besmet te raken, de controle te verliezen, fouten te maken of je ongepast te gedragen.
Compulsies of dwanghandelingen zijn steeds terugkerende handelingen of rituelen. Het gaat hier zowel om feitelijke (iets controleren) en mentale (tellen) handelingen. De cliënt voelt dan een overweldigende drang om bepaalde dingen te doen die deze gedachten neutraliseren. Door het uitvoeren van handelingen zal dus de spanning verminderen die opgeroepen wordt door de dwanggedachten.