Coaching bij sporters

Veel sporters lopen tegen het probleem dat ze geen optimaal resultaat halen op een wedstrijd of tijdens een training. De oorzaak hiervan ligt zo mogelijk in het feit dat zij te zenuwachtig worden, het te goed willen doen, zich niet goed kunnen focussen, teveel bezig zijn met mogelijke uitslagen…. De sporter lijkt op dat moment het gevoel wat kwijt te zijn en verliest hierdoor in kwaliteit.

In de sportpsychologische sessies help ik de sporter om inzicht te krijgen in hun eigen mentale gesteldheid en leg ik uit hoe deze te controleren en zo mogelijk te veranderen.

Ik werk met hen rond thema’s als zelfvertrouwen, motivatie, het stellen van doelen en het bereiken en behouden van het optimale spanningsniveau.

Ik hanteer cognitieve gedragstherapie als basis voor mijn sessies. Dit is een kortdurende therapievorm waardoor dit een kleine investering vraagt in tijd en kosten voor de sporter en men toch snel verbetering ziet in de prestaties.