Werkwijze

De behandelmethode die we aanhouden is cognitieve gedragstherapie, omdat cognitieve gedragstherapie tot heden het meest aan wetenschappelijk onderzoek is onderworpen en zijn efficiëntie de afgelopen 50 jaar heeft bewezen.

Het traject dat de cliënt zal volgen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intake
  • Psycho-educatie
  • Cognitieve therapie
  • Gedragstherapie
  • Evaluatie, afronding en opvolging

Intake

Tijdens de intake is het belangrijkste doel voor ons de kennismaking. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk informatie van de cliënt verzamelen door middel van een ongestructureerd interview en klachtenlijsten. Daarnaast is dit het moment voor ons om aan te geven waar wij voor staan en kunnen we eventuele vragen beantwoorden. Tot slot zal het behandelplan worden besproken en afspraken worden gemaakt.

Psycho-educatie

Het educatieve gedeelte heeft als doel meer inzicht te krijgen in het probleem of in de vicieuze cirkel waarin de cliënt zich bevindt. Tijdens de psycho-educatie wordt de juiste oorzaak van angst en spanning uitgelegd. Daarnaast krijgt de cliënt een duidelijke uitleg met betrekking tot zijn of haar klachten. Daarbij krijgt hij of zij uitleg over zaken als de ervaren lichamelijke reacties en de werking van medicijnen.

Cognitieve therapie

Het doel van de cognitieve therapie is dat de cliënt handvaten krijgt aangereikt waarmee hij of zij zelfstandig en oplossend aan zijn of haar probleem kan werken. Tijdens het cognitief gedeelte van de behandeling gaan we eerst breed in op de verschillende soorten denkfouten die er bestaan. Daarna gaan we individueel met de cliënt bekijken welke denkfouten er bij hem of haar veel voorkomen. Deze bespreken we. Vervolgens gaan we samen kijken welke gedachte de cliënt heeft rond het probleem waarmee hij of zij zich heeft aangemeld. Samen met de therapeut wordt er concreet aan een oplossing gewerkt. Bij cliënten die zich aanmelden voor stress en burn-outklachten wordt er aan een persoonlijk stressprofiel gewerkt en zal er daarnaast gewerkt worden rond tijdsmanagement en het verbeteren van de communicatieve vaardigheden.

Gedragstherapie

Indien er sprake is van vermijdingsgedrag, is gedragstherapie noodzakelijk. Bij paniekstoornis is het doel van de gedragstherapie dat de cliënt alles weer zelfstandig leert doen, zonder angst. Bij mensen met een dwangstoornis is het doel: het verminderen of stoppen met dwanghandelingen. Bij sociale angst is het doel: in sociale situaties minder zelfbewust functioneren. Bij stress en burn-out zal de focus hier meer liggen op het stapsgewijs oefenen van de zelfhulpvaardigheden op de verschillende gebieden waar aan gewerkt moest worden. Vooraf bepaal je samen met ons de doelen die je bereiken wilt. De gedragstherapie vindt plaats in sessies van minstens 2 uur.

Evaluatie, afronding en opvolging

Na elke sessie wordt er geëvalueerd. Blijkt dat het gewenste doel is bereikt, dan kan de behandeling worden afgerond. U krijgt dan nog taken (opdrachten) om thuis zelfstandig verder te werken. De opdrachten die u meekrijgt zijn aangepast aan de individuele situatie en mogelijkheden van de cliënt. Deze opdrachten worden na 2 tot 3 weken geëvalueerd.