Post traumatische stress-stoornis

Hierbij is sprake van buitensporige angst veroorzaakt door eerdere blootstelling aan een dreiging of verwonding. Voorbeelden van traumatische ervaringen zijn verkrachting, fysiek geweld, ernstige ongelukken en oorlogservaringen.
De angstklachten van posttraumatische stress-stoornis kunnen opgedeeld worden in drie groepen, namelijk herbeleving van de traumatische gebeurtenis, vermijding van de aan het trauma gerelateerde stimuli en een verhoogde waakzaamheid.
Het meeste lijden bij deze stoornis komt voort uit het herbeleven van het trauma door bijvoorbeeld flashbacks of nachtmerries.
Met het vermijden van de aan het trauma gerelateerde stimuli wordt bedoeld dat cliënten hun denken zo proberen te controleren dat zij zeker niet aan het trauma denken of aan zaken die hen daaraan doen herinneren.
Kenmerken van de verhoogde waakzaamheid zijn schrikreacties, prikkelbaarheid, slaapproblemen en woed uitbarstingen.
Alcohol- en drugsmisbruik komen hierbij vaak voor, net als depressies en gevoelens van wanhoop.