Faalangst

Faalangst is de angst om te falen, te kort te schieten of om aan bepaalde verwachtingen van jezelf of anderen niet te kunnen voldoen. Cliënten met faalangst kunnen deze angst ervaren tijdens sportieve prestaties, cognitieve prestaties (bijvoorbeeld huiswerk en examens) en tijdens sociale activiteiten, zoals een spreekbeurt geven.

Faalangst hangt samen met móeten presteren. Een toets móeten maken, een balletoptreden of een lezing móeten geven. Maar soms gaat het over veel kleinere dingen: naar school gaan in je nieuwe jas, voor het eerst naar een fuif… Kinderen beseffen al goed dat ze beoordeeld worden, op hun uiterlijk, op hun weten en kunnen.

Faalangst is niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Kinderen verstoppen hun onzekerheid liever, bijvoorbeeld door te doen alsof ze ergens geen zin in hebben.
Faalangst is doorgaans het resultaat van een combinatie van persoonlijkheid en omgevingsfactoren.