Stress en burnout preventie: presentatie bedrijven

De vraag die ik het meeste krijg in mijn praktijk luidt: “hoe krijg ik alles wat er van mij verwacht wordt zodanig gecombineerd dat ik me ook nog steeds goed blijf voelen?”. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, probeer ik mensen hun eigen handleiding zo goed mogelijk te laten begrijpen, zodat ze, door hier rekening mee te houden, ook beter in balans kunnen blijven. Klachten van burn-out bijvoorbeeld, uiten zich op het werk maar wanneer we dan dieper in het leven van deze persoon kijken, zien we vaak dat er meerdere zaken in hun leven niet goed in balans zijn, wat dan bijvoorbeeld burn-out klachten met zich meebrengt. In mijn praktijk zie ik telkens weer dat kennis macht geeft, dus vandaar dat mijn prioritiet is om mensen eerst achtergrondinformatie te geven over hoe spanning werkt en wat dat doet met het lichaam. Vervolgens leer ik hen handvaten aan om hier concreet mee om te gaan. Binnen mijn praktijk is meer en meer de vraag gerezen om over dit onderwerp presentaties te geven in bedrijven en/of organisaties.  Zo heb ik een presentatie gemaakt die een tweetal uren duurt om over dit alles een begrijpelijke uitleg te geven en waaruit de nodige handvaten en tips voortkomen. Inmiddels is het zo geëvalueerd dat vanuit Mental Coach op diverse niveaus binnen bedrijven hulp kan worden geboden:

  • Door middel van presentaties. Hierbij is het vaak zo dat werknemers (mogelijks anoniem) mailen om te verwoorden tegen welke klachten zij aanlopen en tracht ik hier vervolgens in mijn presentatie dieper op in te gaan.
  • Daarnaast is het ook mogelijk infosessies of workshops voor enkel de leidinggevende personen te organiseren met als doelstelling vroegtijdige symptomen van stress, burn-out en angstklachten te leren detecteren binnen het bedrijf.
  • Workshops voor alle medewerkers die geconfronteerd worden met storende elementen van stress of burn-out.
  • Individuele begeleiding van personen met hoge mate van stress en burn-out met als doel hen opnieuw te integreren in de bestaande organisatie.

 Wat heeft dit voor voordelen voor uw bedrijf?

  • Minder verloop. Medewerkers zullen minder snel wisselen van job wanneer tijd, ruimte en budget besteed wordt aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarnaast zal het er ook voor zorgen dat er binnen het bedrijf minder uitval zal zijn door het preventief inzetten op deze klachten.
  • Betere prestaties en kwalitatiever werk. Mensen zullen meer inzicht krijgen in hun kwaliteiten en valkuilen, waardoor de aanwezige competenties geoptimaliseerd worden en onnodige frustraties weggewerkt worden. De weerstand tegen autoriteit en verandering zal verminderen.
  • Betere teamwerking. Gemotiveerde medewerkers zullen niet alleen een grotere verantwoordelijkheid op hun eigen werk opnemen, maar zullen ook beter samenwerken met anderen. Hun enthousiasme zal aanstekelijk werken.

Indien u graag meer informatie had gewenst rond de verschillende mogelijkheden die ik uw bedrijf kan bieden, dan kunt u mij altijd zowel telefonisch als per mail contacteren.