Terugbetaling

Sinds 1 april 2019 kunnen klinisch psychologen eerstelijns psychologische zorg verstrekken die, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komt voor terugbetaling.

Het gaat hier om kortdurende interventies bij personen met milde depressieve klachten, angst of problematisch alcoholgebruik.

De terugbetaling zal gelden voor:

  • volwassenen van 18 tot en met 64 jaar;
  • met een matig ernstig psychisch probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik;
  • die naar deze zorg doorverwezen zijn op basis van een gedateerd verwijsvoorschrift ondergetekend door een huisarts (of psychiater)
  • en in orde zijn met het ziekenfonds.

Met matig ernstige problematiek wordt bedoeld dat:

  • De patiënt heeft een licht of matig probleem op het vlak van angst, depressie of alcoholgebruik (geen verslaving).
  • het probleem is in de tijd beperkt (sinds enkel weken of maanden) en doet zich voor in een bepaald domein van functioneren (werk, gezin, sociaal of emotioneel…).
  • Kortdurende interventies lijken voldoende om het probleem van de patiënt te verbeteren.
  • De patiënt bevindt zich in een veilig een stabiele context (geen risico op suïcide).
  • De patiënt is in staat een wederzijdse relatie aan te gaan.

Terugbetaling:

Per kalenderjaar komt de patiënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die eventueel 1x kan worden verlengd) op basis van een verwijsvoorschrift. Het maximum aantal sessies bedraagt 8 sessies per kalenderjaar. Kostprijs van de sessie voor de patiënt: 11 euro of 4 euro indien hij of zij recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.